Pravilnik privatnosti

Uvjeti poslovanja

Mrežne stranice www.kucazelenogcaja.hr su u vlasništvu tvrtke Kuća zelenog čaja d.o.o. , OIB: 57689105199, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 14 (u daljnjem tekstu Kuća zelenog čaja ili trgovac). Kako bi mogli kupovati preko ovih stranica, kupci se moraju registrirati i pritom ispuniti sva tražena polja istinitim podacima u svrhu otvaranja njihovog individualnog korisničkog računa. Kupac svojom registracijom potvrđuje prihvaćanje ovih uvjeta poslovanja. Registrirani korisnik (u daljnjem tekstu korisnik ili registrirani korisnik) može postati svaka punoljetna osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja prihvaća uvjete poslovanja Kuće zelenog čaja.  Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Kuća zelenog čaja ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što joj korisnik dojavi o zlouporabi, odgovarajuće postupiti.

 

Registrirani korisnik ima sljedeća prava:
 • kupovati artikle na stranicama www.kucazelenogcaja.hr
 • koristiti stranice www.kucazelenogcaja.hr u dobroj vjeri i namjeri

Kuća zelenog čaja zadržava pravo trenutno s popisa korisnika brisati one korisnike koji bi kršili uvjete poslovanja ili na neki drugi način usporavali ili ometali rad stranica te poduzeti odgovarajuće mjere protiv takvih korisnika. Kuća zelenog čaja ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati radi prekida dostupnosti ili grešaka u djelovanju mrežnih stranica.

Zadržavamo pravo promjene uvjeta poslovanja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave.

Registrirani korisnik je dužan redovito pratiti uvjete poslovanja te se smatra da je pristupanjem stranicama s njima upoznat, a prilikom potvrde narudžbe to i potvrđuje.

 

Kupnja na mrežnim stranicama

Svaki registrirani korisnik može kupovati artikle iz ponude Kuće zelenog čaja prikazane na mrežnim stranicama. Kupoprodajni ugovor između registriranog korisnika i Kuće zelenog čaja postaje pravovaljan nakon primitka naručene pošiljke i vrijedi isključivo za područje Republike Hrvatske.

 

Cijene

Sve navedene cijene sadrže PDV i izražene su u eurima. Ponuda i cijene za specijalne akcije vrijede do isteka roka koji je naveden na samoj internet stranici ili do isteka zaliha.
U cijenu nisu uračunati otpremni troškovi koji će biti posebno navedeni prilikom naručivanja artikala. Otpremni troškovi se mogu uvećati za dodatne troškove koji mogu nastati prilikom dostave, a prema uvjetima dostavne službe koja vrši tu uslugu.

 

Jamstvo i servis

Jamstveni rok naveden je za svaki pojedini artikl. Za artikle za koje nije naveden rok jamstva, vrijede rokovi općih jamstvenih uvjeta prema važećim zakonima Republike Hrvatske. Naši dobavljači osiguravaju servis prema zakonima RH. Kontakt za reklamacije je info@kucazelenogcaja.hr.

 

Plaćanje

Vaše naručene artikle možete platiti na nekoliko načina:

 1. pouzećem – plaćate dostavnoj službi prilikom preuzimanja robe
 2. uplatnicom/virmanom – plaćate na žiro račun Kuće zelenog čaja prema izdanoj ponudi.

Račun će vam biti izdan s datumom izlaska s našeg skladišta i bit će vam poslan na e-mail adresu koju ste dostavili prilikom registracije. Ukoliko želite da vam račun pošaljemo na neku drugu adresu, molimo vas da nas o tome obavijestite prilikom same kupovine u polju „napomene“.

 

Dostava naručenih artikala

Naručeni artikli bit će isporučeni na vašu adresu u najkraćem mogućem roku a najkasnije u roku od 7 radnih dana za dobavljive artikle odnosno one artikle koji dobavljači imaju na zalihama. U redovnim uvjetima roba se obično dostavlja kupcu na kopnu unutar 2 radna dana od dana narudžbe, a na otoke po dostavnom redu dostavljača, do maksimalno 7 radnih dana. Ako procijenimo da će rok dostave biti veći od 7 radnih dana ili da je nemoguće više dostaviti traženi artikl, nakon provjere kod dobavljača bit ćete obaviješteni o tome putem e-mail adrese koju ste naveli prilikom registracije.

U mjestima gdje postoji organizirana dostava, Vaš će paket biti dostavljen izravno u Vaš dom. Tamo gdje dostava paketa nije organizirana, dostavljač će Vas obavijestiti o prispijeću pošiljke i Vaš ćete paket moći podići u roku prema rokovima dostavne službe. Kuća zelenog čaja ili ovlašteni dostavljač zadržava pravo da prilikom isporuke robe zatraži identifikaciju primatelja putem osobnog dokumenta te ukoliko istu ne dobije, Kuća zelenog čaja zadržava pravo da ne isporuči poslanu robu. Primatelj svojim potpisom na dostavnici ili sličnom dokumentu potvrđuje primitak robe.

 

Troškovi dostave za standardne pakete za područje Republike Hrvatske su:
 • za narudžbe čija je vrijednost manja od 19,91  (150,01 kn) vrijedi jedinstvena cijena dostave od 3,32 € (25,01 kn). Kupac dodatno plaća uslugu vraćanja novca (plaćanje pouzećem) u iznosu od 1,19  (8,97 kn).
 • za narudžbe čija je vrijednost 19,91  (150,01 kn) ili više, Kuća zelenog čaja snosi troškove dostave. Kupac plaća samo uslugu vraćanja novca (plaćanje pouzećem) u iznosu od 1,19  (8,97 kn) za pošiljke čija je vrijednosti manja od 31,85  (239,97 kn), odnosno iznos od 3,75% od vrijednosti pošiljke za vrijednosti veće od 31,85  (239,97 kn).
 
Pravo na raskid ugovora

Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od četrnaest dana.

U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok od četrnaest dana počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod.

 

Oblik raskida ugovora
 1. ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom trgovcu na adresu sjedišta
 2. ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu
 3. smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar prije navedenog roka.
 
Posljedice raskida ugovora
 1. u slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je trgovca obavijestio o svojoj odluci da raskine ugovor
 2. potrošač ne odgovara za štetu koju je trgovac pretrpio zbog raskida ugovora
 3. trgovac je dužan u roku od 14 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora, pod uvjetom da je roba vraćena.
 
Isključenje prava na raskid ugovora

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

 1. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 2. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 3. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.
 
Rješavanje sporova

Ugovorne strane su suglasne da će sve eventualne sporove rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja, a u slučaju da to nije moguće, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Mjerodavno pravo je pravo Republike Hrvatske.

 
Pitanja

Vaše pitanja, prijedloge i pohvale molimo šaljite nam na e-mail: info@kucazelenogcaja.hr

Ovi uvjeti su na snazi od 01.01.2023.