Detalji o čaju

Oolong formosa

Negdje na pola puta između crnog i zelenog je Oolong čaj. Taj polufermentirani čaj proizvodi se uglavnom u Kini i Tajvanu. Listići čaja ne smiju biti premladi niti prestari i odmah se nakon branja izlažu direktnoj sunčevoj svjetlosti i puštaju da povenu. Tako omekšali listovi tresu se u košarama od bambusa dok im vrhovi ne ispucaju. Nakon toga suše se u hladovini. Proces protresanja i sušenja uzastopno se ponavlja više puta, pri čemu nagnječeni rubovi listova uslijed fermentacije postaju crvene boje, dok centralni dio listova ostaje zelen. Postupak se ponavlja dok ne fermentira 20% površine lista, za tzv. zeleni Oolong, odnosno 60%, za klasični Oolong čaj. Kada je dosegnuta željena razina fermentacije, proces se odmah zaustavlja žarenjem listova na visokoj temperaturi. Zbog pozitivnog utjecaja na metabolizam, ova vrsta čaja poznata je pod nazivom “aromatični ubojica masnoća”.